Jeśli masz jakieś pytanie to możesz  wypełnić załączony kwestionariusz a otrzymasz odpowiedź bezpośrednio lub na Twój adres e-mail :

Adresy kontaktowe:

Al. Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

Tel.  +48 44 645 34 67

e-mail address:  Kontakt@Logistapolska.pl

 

Przewoźników zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z:

Cezary Kornatowski

Transport Manager

Tel. +48 44 645-34-67

 

 

Informujemy, że Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub e-mail są przetwarzane przez Compania de Distribución Integral Logista Polska sp. z o.o. („Logista Polska”) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa prośby i sugestie lub zarządzania wszelkiego rodzaju wysyłaną komunikacją w odniesieniu do Logista Polska lub innych spółek należących do Grupy. Podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda. W każdej chwili możesz wycofać zgodę. Jeśli Twoje zapytanie dotyczy usług świadczonych przez spółki Grupy Logista, wyrażasz zgodę na przesłanie Twoich danych do odpowiedniej spółki zależnej Grupy Logista w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Twoje dane będą przechowywane przez rok od otrzymania formularza online.

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, a także w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz, o ile jest to technicznie możliwe, z prawa do przenoszenia Twoich danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / EC, kontaktując się z Logista Polska na adres w Warszawie Al. Jerozolimskie 96 lub Kontakt.RODO@logista.com, należycie potwierdzając swoją tożsamość. Masz prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone.